Arbeids- of organisatiemediation

Arbeids- of organisatiemediation gaat veelal over de verstandhouding werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling.  Conflicten in de werksfeer verharden snel en een arbeidsconflict kan zo ingrijpend worden dat mensen zich ziek melden.

Een arbeidsmediator verkent samen met u de mogelijkheden tot herstel van de relatie en begeleidt bij het maken van afspraken. Ook kan gedacht worden aan outplacement of het op respectvolle manier beëindigen van de arbeidsrelatie. Indien er sprake is van beëindiging van een dienstverband kan mediation een oplossing bieden om zonder juridische strijd tot maatwerk te komen. Tijdens de mediation kunnen onderwerpen als outplacement, het geven van referenties en blijken van waardering voor elkaar aan de orde komen.

Op uw verzoek, maar ook op verzoek van uw werkgever kan arbeidsmediation plaatsvinden. In de mediation-overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de kosten. Het komt voor dat een werkgever de kosten voor zijn rekening neemt. Uw rechtsbijstandverzekering dekt mogelijk de kosten van mediation.