Boedelbegeleiding

IMG_1528Boedelbegeleiding, een zorg minder voor nabestaanden!

In de periode direct na overlijden zijn er veel zaken die u moet regelen. De uitvaartonderneming begeleidt nabestaanden in de eerste dagen na overlijden bij alles wat te maken heeft met de begrafenis of crematie. Maar direct daarna zijn er vele zaken die aandacht vragen en geregeld moeten worden in een periode die gekenmerkt wordt door verdriet, vermoeidheid, veel post en meestal (te) weinig kennis over hoe een boedel afgewikkeld moet worden. Vaak komen er goedbedoelde adviezen uit de naaste omgeving. Omdat dit doorgaans zeer uiteenlopende adviezen zijn, leidt dit helaas vaak tot verwarring en onzekerheid.

Borghuis Financieel Management kan erfgenamen of een executeur begeleiden in de boedelafwikkeling, maar kan ook ‘lastige taken’ overnemen of de gehele boedelafwikkeling verzorgen. Uiteraard kunnen ook taken onder Borghuis Financieel Management en de familie worden verdeeld, waarbij er vanzelfsprekend nauw wordt samengewerkt.

Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de wensen van de overledene en de situatie van de direct betrokkenen. Voor buitenlandse erfgenamen werkt Borghuis Financieel Management vaak met een notariële volmacht.

In overleg kunnen bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

•    Fungeren als aanspreekpunt voor alle erfgenamen en dienstverleners
•    Adviseren over het traject van huisontruiming
•    De administratie uitzoeken en de post afhandelen
•    Abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen opzeggen
•    De financiële situatie inventariseren op de dag van overlijden
•    Een boedelbeschrijving opmaken en/of een taxatie laten verzorgen
•    Uitkeringen laten aanpassen
•    Contact leggen met derden, zoals een accountant, makelaar of veilinghuis
•    De boedelverdeling begeleiden
•    Bemiddelen tussen erfgenamen bij ruzie of onenigheid
•    Zorgen voor het leeg en schoon opleveren van het huis