Nalatenschapsprotocol

office-266562Vaak heeft men wel de intentie één en ander op te schrijven “voor later”, maar daar blijft het meestal bij. De hoeveelheid werk in combinatie met de confrontatie met de eigen sterfelijkheid, maakt het opschrijven tot een voornemen waar echter zelden of nooit een vervolg aan wordt gegeven.

In de praktijk blijkt dat het gros van de mensen nauwelijks iets op papier heeft staan in het geval er iets met hen gebeurt. Wanneer het onverhoopt zover komt kan uw familie geconfronteerd worden met een enorme zoektocht door uw administratie, terwijl zij daar de weg niet in kennen.

Het verschil met een testament is dat er in een testament binnen de mogelijkheden van de wet bepaald wordt hoe de nalatenschap verdeeld wordt en wie de executeur is en diens bevoegdheden. Een Nalatenschapsprotocol is een registratie van alle praktische en administratieve zaken ontstaan uit een behoefte om uw eigen zaken goed georganiseerd en gedocumenteerd op orde te hebben.

Het Nalatenschapsprotocol voorziet in informatievoorziening voor degene die uw zaken moet gaan behartigen bij ziekte, vergeetachtigheid of overlijden. Tevens kan het als leidraad dienen als er sprake is van verlies of diefstal van uw portemonnee of bij brand.

Borghuis Financieel Management kan samen met u een Nalatenschapsprotocol opstellen. Dit protocol draagt bij aan de bewustwording om uw eigen leven goed te organiseren en zal u rust geven.

In het Nalatenschapsprotocol zijn gegevens opgenomen als:

Persoonsgegevens, bankpassen, toegangscode van uw internetbankrekening, informatie over bankzaken, overzicht van al uw automatische incasso’s, details over bezittingen en schulden zoals uw hypotheek, verzekeringspolissen, pensioenen, contracten, informatie over lidmaatschappen en abonnementen, vindplaatsen van bijvoorbeeld de sleutels van de kluis, opbergplaats van kostbaarheden, wie bezit een reservesleutel van het woonhuis, vindplaats van belangrijke papieren, aanwezigheid testament, codicil en/of donorverklaring, op de hoogte stellen van overlijden aan banken en officiële instanties, familiegegevens en adressenlijst voor rouwkaarten, eventuele overlijdenswensen, overzicht van nalaten van roerende goederen aan met naam genoemde personen (bijvoorbeeld sieraden en kunst), onroerend goed in het buitenland, hoe is dat verzekerd en wie zorgt daar voor de boot en het zwembad?, gebruikmaking van sociale media (bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn) en wat gebeurt er met het huisdier?