Vermogensbegeleiding

cb2014U heeft vermogen verkregen of bent in het bezit van vermogen door een nog actieve onderneming, verkoop van een onderneming, door een erfenis, schenking of een letselschade-uitkering. Er moeten stappen ondernomen worden om dit geld goed te beheren en hieromtrent beslissingen te nemen. U wilt hier graag begeleiding bij hebben met als uitgangspunt een invulling waarbij er optimaal wordt rekening gehouden met uw wensen en doelstellingen.   

Samen gaan wij uw huidige financiële situatie inzichtelijk maken. Hierbij kijken we niet alleen naar uw bezittingen, maar ook naar eventuele schulden, lopende verzekeringen, uw testamenten en eventuele huwelijkse voorwaarden. Als u (DGA-)ondernemer bent, dan zijn uw zakelijke- en privébelangen nauw met elkaar verweven. Ook uw pensioensituatie wordt onder de loep genomen en uw verzekeringen. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat er gebeurt als u onverhoopt komt te overlijden of gaat scheiden van uw partner. Borghuis Financieel Management begeleidt u in de contacten met uw bank, de notaris, accountant en verzekeringsagent.

Hiermee maken we samen een financieel plan voor de toekomst. 

Borghuis Financieel Management kan uw aanspreekpunt blijven voor alle financiële zaken nu en in de toekomst!