Mediation

Als twee partijen een conflict hebben met elkaar, kunnen zij besluiten om een onafhankelijke bemiddelaar, een mediator, in te schakelen. Een mediator is een specialist in de begeleiding van de onderhandeling. Er wordt een professionele werkrelatie opgebouwd, partijen worden gemotiveerd om actief deel te nemen aan de mediation en de communicatie wordt gereguleerd. Borghuis Financieel Management is onpartijdig en stelt zich neutraal op. Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn basiswaarden.

Borghuis Financieel Management faciliteert oplossingsgericht het proces van onderhandelen waarbij partijen zelf op zoek gaan naar waar het eigenlijk om gaat. Dit alles in een omgeving waar zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwen centraal staan. Belangrijk hierbij is dat de gesprekken in een neutrale ruimte plaatsvinden. Wanneer een spreekkamer beschikbaar is kan het gesprek plaatsvinden bij Borghuis Financieel Management. Ook is er de mogelijkheid een ruimte te huren waar de mediation kan plaatsvinden. Deze kosten zullen dan aan u worden gefactureerd. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat het mediationgesprek plaatsvindt op een door partijen overeengekomen locatie. Dit kan bijvoorbeeld een rustige thuissituatie zijn.

Borghuis Financieel Management biedt aan: