Privacy

IMG_1719Borghuis Financieel Management beschermt en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in Borghuis Financieel Management stelt en uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Borghuis Financieel Management zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt.