Business mediation

Beslechting van een zakelijk geschil leidt doorgaans tot een breuk in uw relatie met een klant, leverancier of uw zakenpartner. Wanneer het geschil escaleert en uitdraait op een juridische strijd betekent dit vaak een bevriezing of beëindiging van de samenwerking.

De met dit proces gepaard gaande tijd, kosten en negativiteit leiden er vaak toe dat de winnaar uiteindelijk ook de verliezer is. Business mediation zet in op behoud van de relatie en het creëren van duurzame oplossingen en een win-win situatie.

Business mediation wordt bijvoorbeeld ingezet bij conflicten tussen leverancier en afnemer, conflicten waarbij een directie, aandeelhouders of zakenpartners zijn betrokken.